Complete Unknown (2016) กระชากปมปริศนา

เรื่องที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของภัยและความสุขจากการคิดค้นตนเองเริ่มต้นที่งานเลี้ยงอาหารค่ำ เมื่อเพื่อนร่วมงานของ Tom (Michael Shannon) มาถึงด้วยวันที่น่าสนใจชื่อว่า Alice (Rachel Weisz) ทอมเชื่อว่าเขารู้จักเธอ แต่เธอปฏิเสธที่จะรับรู้ประวัติศาสตร์ของพวกเขา และเมื่ออลิซออกไปอย่างรีบเร่ง ทอมออกไปหลังจากเธอ สิ่งที่ตามมาคือโอดิสซีย์ตลอดทั้งคืนที่แบ่งปันกันโดยคนสองคนหนึ่งต้องเปลี่ยนชีวิตของเขา อีกคนหนึ่งถามว่าจะหยุดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร – สตูดิโอของ Amazon

รายละเอียด

Rating: 5.4/10 IMDb
Year: 2016
Genres: Drama / Mystery
Runtime: 91 min
Language: English / Persian
Director: Joshua Marston
Writers: Joshua Marston / Julian Sheppard
Cast: Erin Darke / Rachel Weisz / Hansel Tan